องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน 20 อัตรา สมัครบัดนี้-13ม.ค.62

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อนเลย!!

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน 20 อัตรา สมัครบัดนี้-13ม.ค.62

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง รวม 20 อัตรา

ก. ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 5จำนวน 4 อัตรา
ข. ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์ 4 จำนวน 3 อัตรา
ค. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 4 จำนวน 3 อัตรา
ง. ตำแหน่งนักวิชาการบัญชีและการเงิน 4 จำนวน 1 อัตรา
จ. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 1 อัตรา
ฉ. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 4-5 จำนวน 2 อัตรา
ช. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 4 (จป.วิชาชีพ) จำนวน 3 อัตรา
ฌ. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 4 จำนวน 1 อัตรา
ญ. ตำแหน่งนักวิชาการการเกษตร 4 จำนวน 1 อัตรา
ฐ. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 4 จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 – 13 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซค์ https://dpo.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อนเลย!!

Close Menu