สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7-27 กุมภาพันธ์ 2562

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อนเลย!!

สํานักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 7-27 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อนเลย!!

Close Menu