สำนักงาน กสทช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 79 อัตรา

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อนเลย!!

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 79 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 15 มีนาคม 2562

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. เพื่อปฏิบัติงานประจำส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ด้านและอัตราที่เปิดรับสมัครสอบ

ส่วนกลาง จำนวน 13 อัตรา

  1. ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 4 อัตรา
  2. ด้านกฏหมาย จำนวน 2 อัตรา
  3. ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
  4. ด้านจัดการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
  5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา

ส่วนภูมิภาค จำนวน 66 อัตรา

  1. ด้านบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  2. ด้านการเงิน จำนวน 3 อัตรา
  3. ด้านการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
  4. ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 21 อัตรา
  5. ด้านตรวจสอบและปฏิบัติการ จำนวน 39 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ ที่สำนักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการ ชั้น 5 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือสำนักงาน กสทช ภาค กสทช เขตทุกแห่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อนเลย!!

Close Menu