เปิดสอบงานราชการ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)


บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวนหลายอัตราบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ผู้มีความสนใจสมัครงานผ่านทาง website ของ บมจ. ทีโอที โดยเลือกข้อมูลการรับสมัครงานและ บันทึกข้อมูล ในใบสมัครที่บมจ. ทีโอที กำหนด ได้รับทราบว่า บมจ. ทีโอที ได้มีการจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล ในชื่อ "บริษัท ทีโอที เอาร์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด (TOT Outsourcing Services : TOTOS)" ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ผู้สมัครรับทราบว่า ข้อมูลที่ ผู้สมัครได้บันทึกเข้าระบบนี้จะเป็นข้อมูลที่ บมจ. ทีโอที ถือว่าผู้สมัครยินยอมให้เปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าบรรจุ และว่าจ้างใน TOTOS ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้หากมีความประสงค์ จะสมัครเข้ารับการพิจารณาโดยตรงกับ TOTOS สามารถสมัครได้ที่ www.tot-os.co.th อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธเข้ารับการพิจารณาสรรหาคัดเลือกกับ TOTOS ไม่มีผลกับการพิจารณาคัดเลือกเข้าบรรจุว่าจ้างในตำแหน่งงานอื่น ๆ ของ บมจ. ทีโอที 
        บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการสมัครกับ บมจ. ทีโอที และ TOTOS ในตำแหน่งทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้น ค่าสมัครเข้า สอบคัดเลือก 200.- บาท เท่านั้น) หากมีผู้เรียกร้องผลประโยชน์ หรือแอบอ้างว่าสามารถฝากบุคคลเข้าทำงานได้ โปรดแจ้งได้ที่หมายเลข 0-2574-9493 เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
http://recruit.tot.co.th/
เอกสารตามไฟล์แนบหน่วยงาน : บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์ : recruit.tot.co.th/
เปิดรับสมัครถึง 17 มิ.ย. 2557


Tag: งานรัฐวิสาหกิจ,บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน),งานราชการ,เปิดสอบ,สอบราชการ


<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนราธิวาส) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

งานยอดฮิต
จังหวัดสตูล
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กรมหม่อนไหม
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 2) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักรังสีการแพทย์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 6 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กรมปศุสัตว์
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Tag
สอบราชการ งานราชการ เปิดสอบราชการ บรรจุราชการ สมัครงานราชการ ทำงานราชการ ข่าวสารงานราชการ เปิดสอบ การสอบบรรจุ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การสอบแข่งขัน งานสถานศึกษา การโอน/ย้ายราชการ สอบบรรจุราชการ สมัครงานราชการ หางานหน่วยงานราชการ ประกาศข่าวการรับสมัครงาน สอบข้าราชการ สอบทหาร สอบตำรวจ สอบธนาคาร การเปิดสอบ สอบครู สอบพนักงานมหาลัย