เปิดสอบงานราชการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน 6 อัตราสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันทดสอบฯ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง  6  อัตรา  โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้

1.  เจ้าหน้าที่บริหารงานประชุม 1 อัตรา  รายละเอียด

2.  นักวิชาการบริหารการทดสอบ 2 อัตรา  รายละเอียด

3.  หัวหน้ากลุ่มงานบริการการทดสอบ 1 อัตรา  รายละเอียด

4. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และส่งเสริมการพัฒนาองค์กร 1 อัตรา  รายละเอียด

5. เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 1 อัตรา  รายละเอียด

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่  ดาวโหลดใบสมัคร

รับสมัครถึง 22 พ.ค. 57


หน่วยงาน : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
เว็บไซต์ : http://www.niets.or.th/index.php/news_events/view/669/7
เปิดรับสมัครถึง 23 พ.ค. 2557


Tag: งานรัฐวิสาหกิจ,สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน),งานราชการ,เปิดสอบ,สอบราชการ


<- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ของกรมควบคุมโรค ครั้งที่ 18/2557 ด่วน 52 อัตรา
-> เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการครูมืออาชีพ ปี 57 จำนวน 1140 อัตรา

งานยอดฮิต
จังหวัดสตูล
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กรมหม่อนไหม
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 2) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักรังสีการแพทย์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 6 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กรมปศุสัตว์
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Tag
สอบราชการ งานราชการ เปิดสอบราชการ บรรจุราชการ สมัครงานราชการ ทำงานราชการ ข่าวสารงานราชการ เปิดสอบ การสอบบรรจุ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การสอบแข่งขัน งานสถานศึกษา การโอน/ย้ายราชการ สอบบรรจุราชการ สมัครงานราชการ หางานหน่วยงานราชการ ประกาศข่าวการรับสมัครงาน สอบข้าราชการ สอบทหาร สอบตำรวจ สอบธนาคาร การเปิดสอบ สอบครู สอบพนักงานมหาลัย