เปิดสอบงานราชการ
การไฟฟ้านครหลวง


การไฟฟ้านครหลวง เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงานจำนวน 42 ตำแหน่ง 499 อัตรา เปิดรับสมัครงาน7 - 16 พฤษภาคม 2557ตำแหน่งดังต่อไปนี้

1.นักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา
 
วุฒิ ป.โท
 
2.นักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา
 
วุฒิ ป.โท 
 
3.นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 
วุฒิ ป.โท
 
4.นักวิชาการ 4 (ด้านตรวจสอบ) จำนวน 2 อัตรา
 
วุฒิ ป.ตรี 
 
5.นักวิชาการ 4 (ด้านแผนงาน) จำนวน 2 อัตรา
 
วุฒิ ป.ตรี 
 
6.นักบัญชี 4 จำนวน 12 อัตรา
 
วุฒิ ป.ตรี ทางบัญชี
 
7.นักการเงิน 4 จำนวน 2 อัตรา
 
วุฒิ ป.ตรี ทางบัญชี
 
8.นักการเงิน 4 จำนวน 1 อัตรา
 
วุฒิ ป.ตรี ทางการเงิน, ทางการเงินและการธนาคาร
 
9.บุคลากร 4 จำนวน 1 อัตรา
 
วุฒิ ป.ตรี ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์, ทางบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์
 
10.นิติกร 4 จำนวน 3 อัตรา
 
วุฒิ ป.ตรี ทางนิติศาสตร์
 
11.นักการตลาด 4 จำนวน 2 อัตรา
 
วุฒิ ป.ตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
 
12.เภสัชกร 4 จำนวน 1 อัตรา
 
วุฒิ ป.ตรี เภสัชศาสตร์
 
13.พยาบาลวิชาการ 4 จำนวน 1 อัตรา
 
วุฒิ ป.ตรี การพยาบาล
 
14.วิศวกรไฟฟ้า 4 จำนวน 29 อัตรา
 
วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 
15.วิศวกรโยธา 4 จำนวน 4 อัตรา
 
วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมโยธา
 
16.วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 2 อัตรา
 
วุฒิ ป.ตรี วิศวกรคอมพิวเตอร์
 
17.พนักงานธุรการ 3 จำนวน 33 อัตรา
 
วุฒิ ปวส.บัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
18.พนักงานธุรการ 3 (Call Center) จำนวน 3 อัตรา
 
วุฒิ ปวส.บัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
19.พนักงานตรวจสอบ 3 จำนวน 1 อัตรา
 
วุฒิ ปวส.บัญชี
 
20.พนักงานจัดหาพัสดุ 3 จำนวน 5 อัตรา
 
วุฒิ ปวส.บัญชี จัดการโลจิสติกส์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
21.พนักงานพัสดุ 3 จำนวน 3 อัตรา
 
วุฒิ ปวส.บัญชี จัดการโลจิสติกส์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
22.พนักงานพัสดุ 3 จำนวน 1 อัตรา
 
วุฒิ ปวส.บัญชี จัดการโลจิสติกส์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
23.พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 3 จำนวน 1 อัตรา
 
วุฒิ ปวส.ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์
 
24.พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 3 จำนวน 1 อัตรา
 
วุฒิ ปวส.ทางช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์
 
25.พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 จำนวน 8 อัตรา
 
วุฒิ ปวส.ทุกสาขา
 
26.ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 จำนวน 69 อัตรา
 
วุฒิ ปวส.ทางช่างไฟฟ้ากำลัง
 
27.ช่างเทคนิคเสาอากาศ 3 จำนวน 32 อัตรา
 
วุฒิ ปวส.ทางช่างไฟฟ้ากำลัง
 
28.ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3 จำนวน 13 อัตรา
 
วุฒิ ปวส.ทางช่างไฟฟ้ากำลัง
 
29.ช่างเทคนิคเครื่องกล 3 จำนวน 5 อัตรา
 
วุฒิ ปวส.ทางช่างกลโรงงาน, ทางช่างเขียนแบบเครื่องกล
 
30.ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ 3 จำนวน 4 อัตรา
 
วุฒิ ปวส.ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
31.ช่างเทคนิคโยธา 3 จำนวน 26 อัตรา
 
วุฒิ ปวส.ทางช่างโยธา ช่างสถาปัตยกรรม/ช่างก่อสร้าง/ช่างสำรวจ
 
32.ช่างเทคนิคโลหะ 2 จำนวน 1 อัตรา
 
วุฒิ ปวช ทางช่างโลหะ/ช่างเชื่อมโลหะแผ่น
 
33.ช่างเทคนิคเครื่องกล 2 จำนวน 5 อัตรา
 
วุฒิ ปวช ทางช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเขียนแบบเครื่องกล
 
34.ช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 จำนวน 30 อัตรา
 
วุฒิ ปวช ทางช่างไฟฟ้ากำลัง
 
35.ช่างเทคนิคสายอากาศ 2 จำนวน 5 อัตรา
 
วุฒิ ปวช ทางช่างไฟฟ้ากำลัง
 
36.ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 2 จำนวน 11 อัตรา
 
วุฒิ ปวช ทางช่างไฟฟ้ากำลัง
 
37.ช่างเทคนิคโยธา 2 จำนวน 5 อัตรา
 
วุฒิ ปวช ทางช่างโยธา ช่างสถาปัตยกรรม/ช่างก่อสร้าง/ช่างสำรวจ
 
38.พนักงานใช้เครื่องมือกล 1 จำนวน 2 อัตรา
 
วุฒิ ม.ต้น
 
39.พนักงานขับยานพาหนะ 1 จำนวน 4 อัตรา
 
วุฒิ ม.ต้น
 
40.พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) จำนวน 188 อัตรา
 
วุฒิ ม.ต้น
 
41.พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน) จำนวน 35 อัตรา
 
วุฒิ ม.ต้น
 
42.พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างโยธา ) จำนวน 13 อัตรา
 
วุฒิ ม.ต้น

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุ

สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ต : http://mea.thaijobjob.com

เปิดรับสมัคร 7 - 16 พฤษภาคม 2557
 
เอกสารตามไฟล์แนบ


หน่วยงาน : การไฟฟ้านครหลวง
เปิดรับสมัครถึง 17 พ.ค. 2557


Tag: งานรัฐวิสาหกิจ,การไฟฟ้านครหลวง,งานราชการ,เปิดสอบ,สอบราชการ


<- เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง 6 ชื่อตำแหน่ง 52 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
-> เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์ Conc 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

งานยอดฮิต
จังหวัดสตูล
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กรมหม่อนไหม
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 2) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักรังสีการแพทย์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 6 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กรมปศุสัตว์
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Tag
สอบราชการ งานราชการ เปิดสอบราชการ บรรจุราชการ สมัครงานราชการ ทำงานราชการ ข่าวสารงานราชการ เปิดสอบ การสอบบรรจุ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การสอบแข่งขัน งานสถานศึกษา การโอน/ย้ายราชการ สอบบรรจุราชการ สมัครงานราชการ หางานหน่วยงานราชการ ประกาศข่าวการรับสมัครงาน สอบข้าราชการ สอบทหาร สอบตำรวจ สอบธนาคาร การเปิดสอบ สอบครู สอบพนักงานมหาลัย