เปิดสอบงานราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สถาปนิก 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี70 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัย          

ชื่อตำแหน่ง : สถาปนิก

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : อัตราค่าจ้าง 11,810 บาท ค่าครองชีพ 3,190 บาท เงินเพิ่มวิชาชีพ 3,000 บาท สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : บุคลากรประจำมาหวิทยาลัย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1.วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน 2.วิชาความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ 100 คะแนน 3.สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน รวม 250 คะแนน

ทักษะ/สมรรถนะ : มีความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เว็บไซต์ : http://department.kru.ac.th/kru_person/index.php


Tag: เปิดสอบครู,มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี,งานราชการ,เปิดสอบ,สอบราชการ


<- เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ด้านสาขาบริหารธุรกิจ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

งานยอดฮิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
กรมศุลกากร
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 6 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน(รพ.อุตรดิตถ์) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

Tag
สอบราชการ งานราชการ เปิดสอบราชการ บรรจุราชการ สมัครงานราชการ ทำงานราชการ ข่าวสารงานราชการ เปิดสอบ การสอบบรรจุ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การสอบแข่งขัน งานสถานศึกษา การโอน/ย้ายราชการ สอบบรรจุราชการ สมัครงานราชการ หางานหน่วยงานราชการ ประกาศข่าวการรับสมัครงาน สอบข้าราชการ สอบทหาร สอบตำรวจ สอบธนาคาร การเปิดสอบ สอบครู สอบพนักงานมหาลัย