เปิดสอบงานราชการ
มหาวิทยาลัยมหิดล


มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตเเพทยศาสตร์ ตำแหน่ง พยาบาล(หน่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทัรตเเพทยศาสตร์) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561มหาวิทยาลัยมหิดลเลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ประกาศรับสมัคร : พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตเเพทยศาสตร์          

ชื่อตำแหน่ง : พยาบาล(หน่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทัรตเเพทยศาสตร์)

อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : 1. เพศหญิง 2. คุณวุฒิปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 3. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 4. มีประสบการณ์การเป็นพยาบาลส่งเครื่องมือ (Scrub Nurse) อย่างน้อย2ปี และมีประสบการณ์การเป็นพยาบาลห้องผ่าตัด 5. มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : โดยย่อ 1.งานบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ป่วย เช่น การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย การจัดเตรียมเอกสารต่างๆของผู้ป่วย นัดหมายวันผ่าตัด การเลื่อนวันผ่าตัด รวมไปถึงการคิดเงินค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 2.งานประสานงาน เช่น ติดต่อประสานงานกับทันตแพทย์และผู้ป่วยในการผ่าตัดต่างๆ 3.จัดเตรียมสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ส่งเครื่องมือผ่าตัด (Scrub Nurse) ช่วยรอบนอก (Circulating Nurse) ระหว่างการผ่าตัดทั้งการผ่าตัดเล็กและผ่าตัดใหญ่ รวมถึงการส่งผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วย และควบคุมดูแลและล้างทำความสะอาดเครื่องมือ 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบสัมภาษณ์

ทักษะ/สมรรถนะ : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
เว็บไซต์ : http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/user/job/view.php?id=675


Tag: เปิดสอบครู,มหาวิทยาลัยมหิดล,งานราชการ,เปิดสอบ,สอบราชการ


<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน 22 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

งานยอดฮิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
กรมศุลกากร
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 6 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน(รพ.อุตรดิตถ์) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

Tag
สอบราชการ งานราชการ เปิดสอบราชการ บรรจุราชการ สมัครงานราชการ ทำงานราชการ ข่าวสารงานราชการ เปิดสอบ การสอบบรรจุ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การสอบแข่งขัน งานสถานศึกษา การโอน/ย้ายราชการ สอบบรรจุราชการ สมัครงานราชการ หางานหน่วยงานราชการ ประกาศข่าวการรับสมัครงาน สอบข้าราชการ สอบทหาร สอบตำรวจ สอบธนาคาร การเปิดสอบ สอบครู สอบพนักงานมหาลัย