เปิดสอบงานราชการ
มหาวิทยาลัยมหิดล


มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561มหาวิทยาลัยมหิดลเลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ประกาศรับสมัคร : ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์          

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย (งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม)

อัตราเงินเดือน : 8,690 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท

ประเภท :

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนปลาย

รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 3. อายุ 25-45ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร 4. มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและงานด้านการบริการ 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 6. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : โดยย่อ 1. ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและผู้มารับบริการ 2. บริหารจัดการเวรยามดูแลทรัพย์สินของคณะฯ ให้ปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อยภายในคณะฯ 3. อำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรภายในคณะฯ 4. เฝ้าระวังความปลอดภัยในพื้นที่ของคณะฯ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบสัมภาษณ์, ทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย, ทดลองปฏิบัติงาน

ทักษะ/สมรรถนะ : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
เว็บไซต์ : http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/user/job/view.php?id=676


Tag: เปิดสอบครู,มหาวิทยาลัยมหิดล,งานราชการ,เปิดสอบ,สอบราชการ


<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน 22 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตเเพทยศาสตร์ ตำแหน่ง พยาบาล(หน่วยห้องผ่าตัด โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทัรตเเพทยศาสตร์) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

งานยอดฮิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
กรมศุลกากร
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 6 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน(รพ.อุตรดิตถ์) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

Tag
สอบราชการ งานราชการ เปิดสอบราชการ บรรจุราชการ สมัครงานราชการ ทำงานราชการ ข่าวสารงานราชการ เปิดสอบ การสอบบรรจุ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การสอบแข่งขัน งานสถานศึกษา การโอน/ย้ายราชการ สอบบรรจุราชการ สมัครงานราชการ หางานหน่วยงานราชการ ประกาศข่าวการรับสมัครงาน สอบข้าราชการ สอบทหาร สอบตำรวจ สอบธนาคาร การเปิดสอบ สอบครู สอบพนักงานมหาลัย