เปิดสอบงานราชการ
สำนักงานศาลยุติธรรม


สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน 22 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561สำนักงานศาลยุติธรรมถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 9,40010,340 บาท/10,84011,930 บาท/11,50012,650 บาท

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวน : 22 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : - ปวช.- ปวท.- ปวส.- อนุปริญญา

รายละเอียดวุฒิ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

ทักษะ/สมรรถนะ : -
หน่วยงาน : สำนักงานศาลยุติธรรม
เว็บไซต์ : http://op.thaijobjob.com


Tag: เปิดสอบงานราชการ,สำนักงานศาลยุติธรรม,งานราชการ,เปิดสอบ,สอบราชการ


<- เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561
-> เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ (สสจ.อ่างทอง) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561

งานยอดฮิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
กรมศุลกากร
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 6 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน(รพ.อุตรดิตถ์) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

Tag
สอบราชการ งานราชการ เปิดสอบราชการ บรรจุราชการ สมัครงานราชการ ทำงานราชการ ข่าวสารงานราชการ เปิดสอบ การสอบบรรจุ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การสอบแข่งขัน งานสถานศึกษา การโอน/ย้ายราชการ สอบบรรจุราชการ สมัครงานราชการ หางานหน่วยงานราชการ ประกาศข่าวการรับสมัครงาน สอบข้าราชการ สอบทหาร สอบตำรวจ สอบธนาคาร การเปิดสอบ สอบครู สอบพนักงานมหาลัย