เปิดสอบงานราชการ
งานราชการ เปิดสอบ สอบราชการ สอบบรรจุ เปิดสอบงานราชการ 2556


ข่าวสารงานราชการ เปิดสอบ สอบราชการ การสอบบรรจุ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การสอบแข่งขัน งานสถานศึกษา โอน/ย้าย สอบบรรจุราชการ สมัครงานราชการ ประกาศข่าวการรับสมัครงาน สอบข้าราชการ สอบทหาร สอบตำรวจ สอบธนาคาร ลงประกาศการเปิดสอบฟรี

เปิดสอบพนักงานราชการ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.หนองบัวลำภู) 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 3 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มหาสารคาม) 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 2 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.พัทลุง) 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 2 เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ร้อยเอ็ด) 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 2 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป 7 ตำแหน่ง
เข้าชม : 4 เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 2 เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เชียงราย) 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 2 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ลพบุรี) 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 22 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

เปิดสอบงานราชการ
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) 200 ตำแหน่ง
เข้าชม : 2 เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 9 เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง คีตศิลปินปฏิบัติงาน (สากล) 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 9 เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ดับเบิ้ลเบส) 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 12 เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ไวโอลิน) 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 8 เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ


ค้นหาตามเงื่อนไข
  • สอบผ่าน ภาค ก. ก.พ.
  • ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

งานยอดฮิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
กรมศุลกากร
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 6 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน(รพ.อุตรดิตถ์) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

Tag
สอบราชการ งานราชการ เปิดสอบราชการ บรรจุราชการ สมัครงานราชการ ทำงานราชการ ข่าวสารงานราชการ เปิดสอบ การสอบบรรจุ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การสอบแข่งขัน งานสถานศึกษา การโอน/ย้ายราชการ สอบบรรจุราชการ สมัครงานราชการ หางานหน่วยงานราชการ ประกาศข่าวการรับสมัครงาน สอบข้าราชการ สอบทหาร สอบตำรวจ สอบธนาคาร การเปิดสอบ สอบครู สอบพนักงานมหาลัย