เปิดสอบงานราชการ
งานราชการ เปิดสอบ สอบราชการ สอบบรรจุ เปิดสอบงานราชการ 2556


ข่าวสารงานราชการ เปิดสอบ สอบราชการ การสอบบรรจุ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การสอบแข่งขัน งานสถานศึกษา โอน/ย้าย สอบบรรจุราชการ สมัครงานราชการ ประกาศข่าวการรับสมัครงาน สอบข้าราชการ สอบทหาร สอบตำรวจ สอบธนาคาร ลงประกาศการเปิดสอบฟรี

เปิดสอบพนักงานราชการ
กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560
กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 6 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560
กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 2 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 4 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560
กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี(โรงพยาบาลราชวิถี) 2 ตำแหน่ง
เข้าชม : 3 เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560
กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ (โรงพยาบาลราชวิถี) 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 3 เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เปิดสอบงานราชการ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 4 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 3 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560
กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560


เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ
บริษัท ทีโอที เอาร์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ทีโอที เอาร์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
ประกาศรับสมัครงาน โครงการช่าง 300 อัตรา ด่วน!!!
เข้าชม : 8831
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวนหลายอัตรา
เข้าชม : 24255

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน 6 อัตรา
เข้าชม : 4526
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)
รับสมัครบุคคล หลายอัตรา ระหว่างวันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2557
เข้าชม : 11880
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง
เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงานจำนวน 42 ตำแหน่ง 499 อัตรา เปิดรับสมัครงาน7 - 16 พฤษภาคม 2557
เข้าชม : 11527ค้นหาตามเงื่อนไข
  • สอบผ่าน ภาค ก. ก.พ.
  • ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

งานยอดฮิต
กรมการปกครอง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดอุบลราชธานี) (แก้ไขวันรับสมัคร) 20 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560
กรมการปกครอง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดอุทัยธานี) 8 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560
กรมสรรพสามิต
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต, พนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานประจำสำนักงาน, เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 4 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560
กรมประมง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง,พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1(พะเยา)) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560
กรมการปกครอง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดอุบลราชธานี) (แก้ไขวันรับสมัคร) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560
กรมประมง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง,พนักงานผู้ช่วยประมง(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต5(ภูเก็ต)) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Tag
สอบราชการ งานราชการ เปิดสอบราชการ บรรจุราชการ สมัครงานราชการ ทำงานราชการ ข่าวสารงานราชการ เปิดสอบ การสอบบรรจุ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การสอบแข่งขัน งานสถานศึกษา การโอน/ย้ายราชการ สอบบรรจุราชการ สมัครงานราชการ หางานหน่วยงานราชการ ประกาศข่าวการรับสมัครงาน สอบข้าราชการ สอบทหาร สอบตำรวจ สอบธนาคาร การเปิดสอบ สอบครู สอบพนักงานมหาลัย