เปิดสอบงานราชการ
งานราชการ เปิดสอบ สอบราชการ สอบบรรจุ เปิดสอบงานราชการ 2556


ข่าวสารงานราชการ เปิดสอบ สอบราชการ การสอบบรรจุ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การสอบแข่งขัน งานสถานศึกษา โอน/ย้าย สอบบรรจุราชการ สมัครงานราชการ ประกาศข่าวการรับสมัครงาน สอบข้าราชการ สอบทหาร สอบตำรวจ สอบธนาคาร ลงประกาศการเปิดสอบฟรี

เปิดสอบพนักงานราชการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 3 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กรมประมง
กรมประมง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ) 6 ตำแหน่ง
เข้าชม : 3 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 7 เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 10 ตำแหน่ง
เข้าชม : 5 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560
งานราชการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 4 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการลงทุน (ศูนย์ฯ ชลบุรี) 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 13 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560
งานราชการ
กรมหม่อนไหม
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 4 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เปิดสอบงานราชการ
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 6 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 178 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน 351 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 23 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560


เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ
บริษัท ทีโอที เอาร์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ทีโอที เอาร์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
ประกาศรับสมัครงาน โครงการช่าง 300 อัตรา ด่วน!!!
เข้าชม : 8698
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวนหลายอัตรา
เข้าชม : 24062

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน 6 อัตรา
เข้าชม : 4342
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)
รับสมัครบุคคล หลายอัตรา ระหว่างวันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2557
เข้าชม : 11731
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง
เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงานจำนวน 42 ตำแหน่ง 499 อัตรา เปิดรับสมัครงาน7 - 16 พฤษภาคม 2557
เข้าชม : 11364ค้นหาตามเงื่อนไข
  • สอบผ่าน ภาค ก. ก.พ.
  • ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

งานยอดฮิต
กรมการจัดหางาน
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 5 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
กรมการจัดหางาน
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
กรมการจัดหางาน
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการลงทุน (ศูนย์ฯ ชลบุรี) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 5 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Tag
สอบราชการ งานราชการ เปิดสอบราชการ บรรจุราชการ สมัครงานราชการ ทำงานราชการ ข่าวสารงานราชการ เปิดสอบ การสอบบรรจุ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การสอบแข่งขัน งานสถานศึกษา การโอน/ย้ายราชการ สอบบรรจุราชการ สมัครงานราชการ หางานหน่วยงานราชการ ประกาศข่าวการรับสมัครงาน สอบข้าราชการ สอบทหาร สอบตำรวจ สอบธนาคาร การเปิดสอบ สอบครู สอบพนักงานมหาลัย