เปิดสอบงานราชการ
งานราชการ เปิดสอบ สอบราชการ สอบบรรจุ เปิดสอบงานราชการ 2556


ข่าวสารงานราชการ เปิดสอบ สอบราชการ การสอบบรรจุ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การสอบแข่งขัน งานสถานศึกษา โอน/ย้าย สอบบรรจุราชการ สมัครงานราชการ ประกาศข่าวการรับสมัครงาน สอบข้าราชการ สอบทหาร สอบตำรวจ สอบธนาคาร ลงประกาศการเปิดสอบฟรี

เปิดสอบพนักงานราชการ
กรมประมง
กรมประมง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)) 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 9 เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560
กรมประมง
กรมประมง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11(ตรัง)) 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 7 เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กรมประมง
กรมประมง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2(เชียงราย)) 2 ตำแหน่ง
เข้าชม : 5 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
กรมประมง
กรมประมง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง) 2 ตำแหน่ง
เข้าชม : 5 เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560
กรมประมง
กรมประมง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา) 2 ตำแหน่ง
เข้าชม : 4 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560
กรมประมง
กรมประมง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง,เจ้าหน้าที่ประมง (สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่) 2 ตำแหน่ง
เข้าชม : 6 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 2 ตำแหน่ง
เข้าชม : 11 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย) 3 ตำแหน่ง
เข้าชม : 4 เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เปิดสอบงานราชการ
กรมประมง
กรมประมง
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง ตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน 10 ตำแหน่ง
เข้าชม : 3 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งานราชการ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร 3 ตำแหน่ง
เข้าชม : 3 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งานราชการ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ 5 ตำแหน่ง
เข้าชม : 3 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มการออกแบบผลิตภัณฑ์) 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 17 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเภสัชภัณฑ์) 2 ตำแหน่ง
เข้าชม : 21 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560


เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ


ค้นหาตามเงื่อนไข
  • สอบผ่าน ภาค ก. ก.พ.
  • ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

งานยอดฮิต
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ, นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 29 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
กรมทางหลวงชนบท
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นายช่างโยธา 4 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
กรมประมง
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 50 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560
กรมการขนส่งทางบก
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่ง 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพรามัน 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
กรมการขนส่งทางบก
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Tag
สอบราชการ งานราชการ เปิดสอบราชการ บรรจุราชการ สมัครงานราชการ ทำงานราชการ ข่าวสารงานราชการ เปิดสอบ การสอบบรรจุ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การสอบแข่งขัน งานสถานศึกษา การโอน/ย้ายราชการ สอบบรรจุราชการ สมัครงานราชการ หางานหน่วยงานราชการ ประกาศข่าวการรับสมัครงาน สอบข้าราชการ สอบทหาร สอบตำรวจ สอบธนาคาร การเปิดสอบ สอบครู สอบพนักงานมหาลัย