เปิดสอบงานราชการ
งานราชการ เปิดสอบ สอบราชการ สอบบรรจุ เปิดสอบงานราชการ 2556


ข่าวสารงานราชการ เปิดสอบ สอบราชการ การสอบบรรจุ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การสอบแข่งขัน งานสถานศึกษา โอน/ย้าย สอบบรรจุราชการ สมัครงานราชการ ประกาศข่าวการรับสมัครงาน สอบข้าราชการ สอบทหาร สอบตำรวจ สอบธนาคาร ลงประกาศการเปิดสอบฟรี

เปิดสอบพนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักเทคการแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ,โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 13 ตำแหน่ง
เข้าชม : 4 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 5 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กรมประมง
กรมประมง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)) 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 4 เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560
กรมประมง
กรมประมง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี)) 3 ตำแหน่ง
เข้าชม : 4 เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดชลบุรี) 11 ตำแหน่ง
เข้าชม : 3 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดเชียงใหม่) 27 ตำแหน่ง
เข้าชม : 6 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดจันทบุรี) 10 ตำแหน่ง
เข้าชม : 8 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
กรมการปกครอง
กรมการปกครอง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดเชียงใหม่) 2 ตำแหน่ง
เข้าชม : 5 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เปิดสอบงานราชการ
กรมศิลปากร
กรมศิลปากร
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560
กรมศิลปากร
กรมศิลปากร
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาระบบบริหาร) 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กรมศิลปากร
กรมศิลปากร
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560
กรมศิลปากร
กรมศิลปากร
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560
กรมศิลปากร
กรมศิลปากร
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ) 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560


เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ
บริษัท ทีโอที เอาร์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ทีโอที เอาร์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
ประกาศรับสมัครงาน โครงการช่าง 300 อัตรา ด่วน!!!
เข้าชม : 8791
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวนหลายอัตรา
เข้าชม : 24186

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน 6 อัตรา
เข้าชม : 4465
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)
รับสมัครบุคคล หลายอัตรา ระหว่างวันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2557
เข้าชม : 11835
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง
เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงานจำนวน 42 ตำแหน่ง 499 อัตรา เปิดรับสมัครงาน7 - 16 พฤษภาคม 2557
เข้าชม : 11471ค้นหาตามเงื่อนไข
  • สอบผ่าน ภาค ก. ก.พ.
  • ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

งานยอดฮิต
จังหวัดสตูล
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กรมหม่อนไหม
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 2) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักรังสีการแพทย์,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 6 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กรมปศุสัตว์
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Tag
สอบราชการ งานราชการ เปิดสอบราชการ บรรจุราชการ สมัครงานราชการ ทำงานราชการ ข่าวสารงานราชการ เปิดสอบ การสอบบรรจุ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การสอบแข่งขัน งานสถานศึกษา การโอน/ย้ายราชการ สอบบรรจุราชการ สมัครงานราชการ หางานหน่วยงานราชการ ประกาศข่าวการรับสมัครงาน สอบข้าราชการ สอบทหาร สอบตำรวจ สอบธนาคาร การเปิดสอบ สอบครู สอบพนักงานมหาลัย