เปิดสอบงานราชการ
งานราชการ เปิดสอบ สอบราชการ สอบบรรจุ เปิดสอบงานราชการ 2556


ข่าวสารงานราชการ เปิดสอบ สอบราชการ การสอบบรรจุ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การสอบแข่งขัน งานสถานศึกษา โอน/ย้าย สอบบรรจุราชการ สมัครงานราชการ ประกาศข่าวการรับสมัครงาน สอบข้าราชการ สอบทหาร สอบตำรวจ สอบธนาคาร ลงประกาศการเปิดสอบฟรี

เปิดสอบพนักงานราชการ
งานราชการ
กรมหม่อนไหม
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักโภชนาการ,นักรังสีการแพทย์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี) 6 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี) 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักโภชนาการ,นักรังสีการแพทย์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี) 6 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์,นักจิตวิทยา,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ) 6 ตำแหน่ง
เข้าชม : 2 เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(โรงพยาบาลสิงห์บุรี) 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

เปิดสอบงานราชการ
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560
กรมป่าไม้
กรมป่าไม้
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน 30 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 40 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560


เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ
บริษัท ทีโอที เอาร์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ทีโอที เอาร์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
ประกาศรับสมัครงาน โครงการช่าง 300 อัตรา ด่วน!!!
เข้าชม : 8582
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวนหลายอัตรา
เข้าชม : 23900

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน 6 อัตรา
เข้าชม : 4265
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)
รับสมัครบุคคล หลายอัตรา ระหว่างวันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2557
เข้าชม : 11582
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง
เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงานจำนวน 42 ตำแหน่ง 499 อัตรา เปิดรับสมัครงาน7 - 16 พฤษภาคม 2557
เข้าชม : 11226ค้นหาตามเงื่อนไข
  • สอบผ่าน ภาค ก. ก.พ.
  • ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

งานยอดฮิต
กรมประมง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่)) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ (โรงพยาบาลสามเงา,โรงพยาบาลอุ้มผาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก) 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560
กรมสรรพสามิต
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ) สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่เปิดรับสมัครงาน8 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
กรมสรรพสามิต
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ระยอง 2, ร้อยเอ็ด, น่าน (พื้นที่ละ 1 ตำแหน่ง) 3 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
กรมวิชาการเกษตร
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เขต 7) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

Tag
สอบราชการ งานราชการ เปิดสอบราชการ บรรจุราชการ สมัครงานราชการ ทำงานราชการ ข่าวสารงานราชการ เปิดสอบ การสอบบรรจุ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การสอบแข่งขัน งานสถานศึกษา การโอน/ย้ายราชการ สอบบรรจุราชการ สมัครงานราชการ หางานหน่วยงานราชการ ประกาศข่าวการรับสมัครงาน สอบข้าราชการ สอบทหาร สอบตำรวจ สอบธนาคาร การเปิดสอบ สอบครู สอบพนักงานมหาลัย