เปิดสอบงานราชการ
งานราชการ เปิดสอบ สอบราชการ สอบบรรจุ เปิดสอบงานราชการ 2556


ข่าวสารงานราชการ เปิดสอบ สอบราชการ การสอบบรรจุ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การสอบแข่งขัน งานสถานศึกษา โอน/ย้าย สอบบรรจุราชการ สมัครงานราชการ ประกาศข่าวการรับสมัครงาน สอบข้าราชการ สอบทหาร สอบตำรวจ สอบธนาคาร ลงประกาศการเปิดสอบฟรี

เปิดสอบพนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี) 3 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นิติกร,นักโภชนาการ,นักวิชาการเงินและบัญชี(โรงพยาบาลระยอง) 5 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เภสัชกร,โรงพยาบาลกำแพงเพชร 2 ตำแหน่ง
เข้าชม : 1 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560
กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (สถาบันสิรินธร) 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 1 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (สถาบันสิรินธร) 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
งานราชการ
จังหวัดกระบี่
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน(ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 1 เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กรมประมง
กรมประมง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร) 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 2 เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 1 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เปิดสอบงานราชการ
งานราชการ
กรมกิจการผู้สูงอายุ
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
งานราชการ
กรมกิจการผู้สูงอายุ
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
งานราชการ
กรมกิจการผู้สูงอายุ
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 8 ตำแหน่ง
เข้าชม : 1 เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ
บริษัท ทีโอที เอาร์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ทีโอที เอาร์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
ประกาศรับสมัครงาน โครงการช่าง 300 อัตรา ด่วน!!!
เข้าชม : 8743
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวนหลายอัตรา
เข้าชม : 24125

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน 6 อัตรา
เข้าชม : 4397
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)
รับสมัครบุคคล หลายอัตรา ระหว่างวันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2557
เข้าชม : 11781
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง
เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงานจำนวน 42 ตำแหน่ง 499 อัตรา เปิดรับสมัครงาน7 - 16 พฤษภาคม 2557
เข้าชม : 11416ค้นหาตามเงื่อนไข
  • สอบผ่าน ภาค ก. ก.พ.
  • ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

งานยอดฮิต
กรมส่งเสริมสหกรณ์
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560
กรมส่งเสริมสหกรณ์
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักโภชนาการ(โรงพยาบาลกบินทร์บุรี) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
กรมทรัพยากรธรณี
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 5 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา) 6 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

Tag
สอบราชการ งานราชการ เปิดสอบราชการ บรรจุราชการ สมัครงานราชการ ทำงานราชการ ข่าวสารงานราชการ เปิดสอบ การสอบบรรจุ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การสอบแข่งขัน งานสถานศึกษา การโอน/ย้ายราชการ สอบบรรจุราชการ สมัครงานราชการ หางานหน่วยงานราชการ ประกาศข่าวการรับสมัครงาน สอบข้าราชการ สอบทหาร สอบตำรวจ สอบธนาคาร การเปิดสอบ สอบครู สอบพนักงานมหาลัย